I’m reading in Malmö tonight! With Hart Crane’s Tea!

by on Sep.23, 2013

I forgot to mention, I’m participating in a reading in Malmö tonight at 7:30 (19:30). The special tea of the evening is named after Hart Crane!

#2 Litterärt örtte: Crane
Författarmedverkan: Azita Ghahreman, Johannes Göransson, Hikaru Sugi

Tid: 23 september 2013, kl. 19.30-21
Plats: Poeten på hörnet, Södra Förstadsgatan 65B, Malmö

Litteratursalong Smockadoll: Tycken, texter, te.

#2 utgörs av boksläpp för Azita Ghahremans diktsamling ”Serendips loggbok”. Och USA-besök med poeten och aasebergöversättaren Johannes Göransson. SAMT…

Smockadolls artisan-te för kvällen den 23 september: CRANE.

Crane är ett öligt och kärvt te med mexikanska citruskänslan. Döpt efter poeten Hart Crane om vilken det i teblandarens volym Nittonhundratalssviter står så ungefär här:
”Hart Crane spenderar tiden för världskriget hemma i USA men använder det som liknelse för att få sin mor att förstå en poäng: ’min ungdom har varit ett ganska blodigt slagfält för ditt och pappas sexliv’. Hans två diktsamlingar är starkt influerade av storstaden med New York i täten, men också av litteratur från poeter som sökt fristad i Europa och då i synnerhet T. S. Eliots ’The Waste Land’ som han med hatkärlek replikerar till med sin ’The Bridge’. Crane påbörjar en episk dikt om aztekerna under en stipendieresa till Mexiko men efter ett misslyckat sexuellt närmande till en manlig besättningsman på båten tillbaka 1932 ropar han ’Goodbye, everybody!’ och kastar sig överbord någonstans utanför Floridas kust.”
Smockadolls artisan-te Crane får sitt uruppkok i kombination med översättningsprov ur ett pågående Hart Crane-projekt och vikning av japanska papperstranor.

– – – – – – – – –

Om Litteratursalong Smockadoll:

Litteratursalong Smockadoll är en samlingsplats för avslappnade textupplevelser av yppersta slag. Bakåtblickande och framåtpekande. Med boksläpp och med uppmärksammande av sådant som glömts bort. Litterära genrer mixas. Litterära samtal fixas. Litterära odågor piskas. Men det är en litteratursalong utan rim och reson.
Detta med Malmö som litterärt nav, där förläggare ger grogrund för författare som ger näring åt andra orters förlag som ger… osv.
Med Malmö i centrum tittar nu Smockadoll mycket på sitt eget och andra småförlag, men fokuserar främst på god litteratur för salongen så undantag kan låta sig göras för presterande författare på mediala konglomerat. Och ja, ni misstänker det nog: Litteratursalongen kommer oförblommerat att favorisera Smockadolls författare, lika elegant som bonniermedier och -bokhandlar och -bokklubbar favoriserar det egna imperiets utgivning.
Litteratursalong Smockadoll är en stund vi har tillsammans. Författare och publik. Mysigt, va! Inför varje litteratursalong blandas också ett nytt ”örtte” med litterära känningar.

Litteratursalongen pågår varannan måndag sept-nov 2013.
Litteratursalong Smockadoll genomförs av Smockadoll
i samarbete med ABF Malmö och Mazettis Blandning,
#2 med stöd av Svenska Akademien.

– – – – – – – – –

Om medverkande författare i korthet:

Azita Ghahreman (f. 1962) flyttade från Teheran till Malmö 2006. I hennes senaste verk ”Serendips loggbok” (Smockadoll, 2013) ingår en av samtidens mest storartade diktsviter, skriven på persiska i Visby. Ghahreman har alltsedan 1990-talet tillhört de främsta iranska samtidspoeterna. Någon gång i början av nollnolltalet bestämde den iranska censuren sig för att förbjuda all utgivning som bär hennes namn, och numera publiceras Ghahremans böcker istället i USA, England, Norge och Sverige.

Något mer av/med/om Azita Ghahreman:
http://www.svd.se/kultur/frihet-genom-ord_4550571.svd

Johannes Göransson (f. 1973) växte upp utanför Lund men flyttade till USA som tonåring och har sedermera skrivit en handfull egna verk och översatt poeter som Henry Parland, Aase Berg och Johan Jönson till engelska. Göransson är knuten till University of Notre Dame i Indiana, samt driver förlaget Action Books. Hans blogg ligger på Montevidayo.com.

Något mer av/med/om Johannes Göransson:
http://www.octopusmagazine.com/Issue04/html/features/poets/johannes_goransson.htm

http://www.bookslut.com/fiction/2012_01_018612.php

http://www.poetryfoundation.org/harriet/author/johannes-goransson/

Hikaru Sugi (f. 1962) flyttade från Japan till Sverige 2006. Hon är verksam inom ett flertal kulturområden, håller i teceremonier och har översatt Tomas Tranströmer. Ikväll blir det workshop för origami-tranor. Efter sin universitetsexamen i Tokyo undervisade Hikaru Sugi i japanska på universitetsnivå i Beijing och sedermera på Medborgarskolan i Malmö och Eslöv. Som författare skriver hon både på svenska och japanska, dels berättelser, dels haikudikter. Hon håller workshops inom origami, kalligrafi och kanji. Som musiker framför hon traditionell japansk musik på nyckelharpa och ingår även i Eslövs spelmanslag.

Något mer av/med/om Hikaru Sugi:
http://globalportalen.org/nyheter/n-r-n-gon-r-sjuk-viker-vi-ett-tusen-tranor-av-origami

http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=918734100X

samt video på: http://bushwick.se/

No comments for this entry yet...

Comments are closed.